Съоръжения за промишлени нужди

Освен въздуходувни агрегати извършваме доставка, шеф-монтаж и пуск на съоръжения за различни промишлени нужди: команден, технологичен въздух, инструментален въздух.
Винтови компресори с масловпръскване
Компресори без масловпръскване (сухи)
Хладилни и адсорбционни изсушители, кондензоотделители
Професионални бутални компресори

За повече информация виж продуктовия каталог
HAFI_ACU_BG_2011-2

Хладилна техника

Доставка, шеф-монтаж и пуск на хладилни компресори агрегати за различни промишлени нужди: промишлени хладилници, камери за съхранение, ледогенератори, чилъри и т.н. Фирмата предлга и други елементи на хладилната инсталация: изпарители, кондензатори, автоматика и пр.
За повече информация:
www.hafi.cc

Пневмотранспортна техника

Доставка, шеф-монтаж и пуск на сухи винтови компресори и въздуходувки за пневматичен транспорт на насипни материали: цемент, брашно, фураж, PVC- гранули, креда въглищен прах и т.н. Основните ни клиенти в тази област са циментови заводи, мелнични предприятия, ТЕЦ.
За повече информация:
www.hafi.cc