Пневмотранспортна техника

Доставка, шеф-монтаж и пуск на сухи винтови компресори и въздуходувки за пневматичен транспорт на насипни материали: цемент, брашно, фураж, PVC- гранули, креда въглищен прах и т.н. Основните ни клиенти в тази област са циментови заводи, мелнични предприятия, ТЕЦ.
За повече информация:
www.hafi.cc