Съоръжения за промишлени нужди

Освен въздуходувни агрегати извършваме доставка, шеф-монтаж и пуск на съоръжения за различни промишлени нужди: команден, технологичен въздух, инструментален въздух.
Винтови компресори с масловпръскване
Компресори без масловпръскване (сухи)
Хладилни и адсорбционни изсушители, кондензоотделители
Професионални бутални компресори

За повече информация виж продуктовия каталог
HAFI_ACU_BG_2011-2