Сервиз

В тясно сътрудничество с нашите клиенти ние се опитваме да осигурим най-добрия сервиз за тях:

  • компетентни консултации
  • инсталиране и въвеждане в експлоатация
  • качествена поддръжка и ремонт
  • договори за сервизно обслужване – гаранционно и извънгаранционно
  • оригинални резервни части

Единствен сервизен представител на HAFI за България за поддръжка и ремонт на винтови и въздуходувни степени от продуктовия ни каталог.
Извършваме сервиз и профилактика на компресори и доставка на консумативи.